2011. október 10., hétfő

Málnafej, hősködés nélkül

A málnaszörp-termelők világkonferenciáján Kritzuban, a Drabs köztársaság Lomkfidkio tartományában, érdekes – összeesküvés-jellegű – felvetéssel állt elő a világ köztudottan legnagyobb, mintegy 14 762 hektáros málnaültetvényének tulajdonosa. Észrevételének lényege, hogy a fogyasztókat – a világszerte egyre nagyobb számú málnaszörp-függőket – a silány hamisítványoktól, amelyek szintetikus anyagokon kívül semmit nem tartalmaznak, saját érdekükben meg kell menteni. Ha elegendő pénzt szánnak is nem egészen köznapi szenvedélyük űzésére, a natúr málnaszörpöt – ami szintén csak egy-két százaléknyi valódi préselt málnalét tartalmaz –, le lehetne váltani, a teljes egészében málnából készült, méregdrágának tűnő, makkegészséges igazi málnaszörppel a piacon. Maga a felvetés kiverte a biztosítékokat, az ülésterem elsötétült, a helyreállítás alatt a konkurrens, hozzá képest törpe méretű termelők, ha nem lett volna koromsötét, valószínűleg kitessékelik az élők sorából. Nagyon savanyú szagú előérzetük támadt, ami kicsit később, a műszaki személyzet beavatkozása után be is igazolódott.
– Nézzék, barátaim! – folytatta Mr. Málnafej – 15-20 évvel ezelőtt némely országokban szabadon termelhetett bárki mákot, ahogy ma azt semmiképp nem lehetne megtenni, hiszen a mákgubó a morfin fő alapanyaga. A kenderért sem járt kenderkötél ötven évvel ezelőtt, akár szelíd, akár vad volt. Ugyanígy be kell tiltani a málnatermelést! Csakis szigorúan ellenőrzött körülmények között, hatalmas ültetvényeken – mint az enyém és maguké – termelhessünk málnát. A málnaszörkedvelőknek az árakat természetesen olyan magasra srófolhatjuk, amilyenre akarjuk. Ha a monopóliumot sikerül megszerezni, minden háztáji málnatermelés kapitális bűncselekménynek számítson, és annak megfelelően a legbékésebb országokban is – lehetőleg, mint kirívóan emberiségellenes bűncselekmény – halálbüntetést vonjon maga után, de legalább tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést.
A résztvevőket nagyjából fele-fele arányban kezdte kirázni a hideg, illetve vörösre dörzsölni tenyerüket a nagyon nagy üzletszagtól vérszemet kapva. Valaki odavetette:
– Mr. Málnafej, ezt a nem egészen szokványos tervét miként óhajtja kivitelezni?
– Elsősorban szeretném, ha ez nem csak az én, hanem mindannyiunk terve lenne. Amennyiben sikerül megszabadulnunk az otthon kotyvasztott, elsőosztályú minőségű, de ugyanolyan elsőosztályúan zsebeinket ürítő málnaszörptől, akkor, mint említettem, a legkisebb legális termesztőnek is életreszóló vagyona gyűlik.
– Azt szeretném tudni, hogy miként óhajtja a málnatermelést betiltatni! – okvetetlenkedett egy kétkedő.
– Nagyon egyszerű, uraim. Ebben a teremben, azt hiszem, anyagi gondokkal küszködő ember ma sem ül. Így egy megfelelően lojális tudóscsoport, a megfelelően busás összegért – kizárólag a tudomány iránti elkötelezettségből –, az emberiség védelmében villámgyorsan rávilágíthat, bizonyítékok garmadájával, hogy a málnanövény minden egyes része, a termésen kívül málnaidot tartalmaz. Sötét összeesküvő körök ebből már ki is dolgozták a világ népességének megsemmisítéséhez elégséges – minden egyes kemény drogot vagy vegyi fegyvert felülmúló – méreg létrehozását. Nyolccseppnyi málnoid preparátumot az óceánba csepegtetve az egész vízi élővilág huszonnégy órán belül kipusztítható. Az ilyen fegyver birtokában levő aljas, terroristának sem nevezhető társaság, ugyanezt a fegyvert a népesség ellen vethetné be, egyszerre több helyen is, akár az egész világon.
– Megbocsásson, Mr. Málnafej, nem érzi utópisztikusnak, amit mond?
– Nem, kedves uram! Természetesen a málnoid nem létezik, ha létezne, igen nagy bajban lennénk. De míg engem a több ezres, magukat a több száz, vagy tízhektáros málnaültetvény nyeresége érdekel elsősorban, ilyen brutálisnak tűnő monopóliumszerzési akció, a cél érdekében – amennyiben mindannyian tudjuk, hogy senkit semmilyen kipusztító preparátum nem fenyeget –, megengedhető.
– És mi lesz azokkal, akiket kivégeznek az otthoni három-négy, esetenként félárnyi málnabokraikért?
– Megint itt kicsinyeskedünk, uram! Áldozatok nélkül még egyetlen háborút sem lehetett megnyerni. Különben, ha netán bizonyos társadalmi rétegekben nagyobb gyülölködő ellenszenv alakulna ki irányunkban, létrehozhatjuk a világ legszebb és leggazdagabb pontján a megtévesztettek temetőjét. Oda temetjük a málna bűncselekménnyel kapcsolatos – ismereteik hiányosságából nem szándékos –, de mégis emberiségellenes tetteseket. Tudnivaló és előre látható, hogy a halálos ítéletek száma valószínűleg nem lesz magas, az életfogytigosokat pedig 15-20 év után feltételesen szabadlábra is engedhetjük.
– Engedelmével, tisztelt Málnafej úr, úgy beszél, mintha mi lennénk a bíróság.
– De facto igen, de jure természetesen nem. Szavazásra bocsátanám a kérdést, tudni szeretném, ki támogat és ki nem. A szavazás név szerinti, személyes legyen! Nem vagyunk túl sokan, mindenki feláll és igennel vagy nemmel válaszol. Egyetlen dologra emlékeztetnék mindenkit – váltott barátságos üzlettársból fenyegetőző hangnemre –, annak a tudatában kell szavaznunk, hogy a világot a legveszedelmesebbtől, a teljes pusztulástól mentjük meg, ami mérhetetlenül felülmúl minden terrorizmust.
Egyesek fejében megfordult, hogy a málnoid nem létezésének és annak személyes érdekükben történő, mesterséges veszedelemként való felvázolása nem egészen így hangzott.
A szavazás a megfélelmítés jegyében 100 százalékban igenessé sikeredett. Mindenki rettegett Mr. Málnafejtől, attól is, hogy Mr. Málnafej tervének kudarcával, a málnaszörp világméretű monopolizálásából kimaradva, nem biztos, hogy a benne lakó, saját és családjának érdekeit védő, sötét egoista önámító, vállon veregetné felesleges hősködése kapcsán egy estleges nem szavazat leadása után.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése