2012. március 23., péntek

Kottával dícsérd a nyarat

Hány rendszert is élt meg? Papíron kettőt, valóságban – mint bútorkárpit-gyűrődések – újból régibe, régiből újba változik. A nagy, kócos fejű relativitás elmélete a legjobban épp ennek interpretálására alkalmas. Mindenesetre a „váltáson innen, váltáson túl” kijelentés első szakaszára érdemes gondolni. Ordas deportáló és a csendesebb, fagyoskodtató időszak kellős közepére.
Nyár volt, és a hatvankét nyári szabadságnap különös privilégiumnak számít az oktatásban. Igaz, egy hozzá nem szokottat egyetlen csendes órácska szomorúfűz hajlott ágára görbít sudáregyenesből. Azt a nyarat megcsonkították, mint majdnem mindegyiket, de teljes két hónappal.
Mikor a vezetés úgy döntött, hogy az egymás mellett állók árnyéka átmenetileg ellentétes irányba mutasson, s férjet, feleséget külön, több száz kilométerre egymástól okították arra – talán sokkal kevesebbre –, amit úgyis tudtak, tanfolyamnak nevezett időrabláson.
Talán tizenhat éves volt a csemete, már fogszabályozók nélkül, illedelmesen kezétcsókolommal köszönve még a szomszéd férfiaknak is, azok roppant zavarára. Bakfisból bimbózott, sőt hirtelen nyílott ki zsenge leánysága.
Egy nagynénire bízták, aki magas szárú, fűzős cipőben járt nyár közepén is a maga Balambérjával. Emez öltönyben, kalapban, nyakkendőben, még a strandi medencék partján is, mert úgy illendő.
Vicuska sosem csintalankodott, szabálykövető magatartással tanult meg mindenkor mindent, színjeles bizonyítvánnyal boldogította szüleit és magát.
Reggelente, hogy hasznosan töltse életét, a nagynéni, nagybácsi is meg legyenek elégedve, a panellakásuk előtti paradicsom, paprika és néhány tő burgonya ültetvényt gyomlálta, és azt a pár szál virágot. Bevásárolt, főzött, mosott, takarított, igaz, csak kuktaként és segéd gyanánt, de odaadással.
A sikerélmény minden este egy homlokára cuppantott puszi formájában érkezett, és néhány nap után a meghatározhatatlan keverék Vándort is szobatársul fogadhatta.
Teltek-múltak a napok, és az unalom módszerváltással telepedett rá, mint saját nyomasztó árnyéka. Minden nap kapott leveleket, válaszolt is azokra, de a huszonhetedik kiolvasott kötet után felsikoltott benne a "nyár több száz van!"-kiáltás. Előbb a közeli parkba kért engedélyt lesétálni, majd a vár környéki bozótosba, lány barátaival.
S egy nap képes volt szürkület előttig odamaradni. Ica néni éjjelre is fűzős cipőben maradt, hogy elbírja ezt a kicsapongást. Élete végéig nem értette meg Balambért, aki nyugodtan horkolt akkor is, és ráadásul kalap nélkül. Vicus másnap, a szigorú letolás ellenére, engedélykérés nélkül ingázott le a folyópartra, és az előző napnál ijesztőbben, a vadkacsáknak is szégyenteljes fürdőruhára vetemedve, egy kiterített pléden bélyegezte meg magát.
Valami talán dísznek szánt, korhadt hidacska nyikorgása törte meg a csendet, amin egy kottatartó mappát hóna alatt szorongató, hátizsákos srác baktatott át.
Lepakolt, kirakta saját plédjét, előbb ült, elmélyülten kottát olvasva, aztán hátizsákjából kiemelt két súlyzót és bemozgatta magát, majd elterült hasvánt, mint akiből kifogyott az üzemanyag. Attól a naptól, minden agyaras korholás ellenére, Vicuska ott tanyázott henyén, reggeltől estig. A bevásárlást, sütést, főzést, takarítást, gyomlálást, mások szökdécselő örömének hagyta. Világért sem adta volna fel törzshelyét, sem fürdőzésre, sem egyéb – a horizontból kiesést okozó – tevékenységre.
Lassan, barnából sötétbarna, sötétbarnából nagyon sötét lett. Nézte a súlyzózással vegyített kottaolvasást, mígnem az egyik nap, kissé megrongálódott trombita került ki a hátizsákból.
Tehát nemcsak zeneértő, erős és nagyon vonzó, de a gyakorlatban is művészlélek. Néhányszor elfújta a szilenciumot, csodálatos hangszertudással, és némely egyéb, sokszínű ékes dallamot. Egy szót sem váltottak a sok hét alatt, és már-már az sem tudta zavarni, hogy átmeneti gyámjai a teljes züllésbe zuhanót látva benne, éjjel-nappali önmarcangolást folytattak. Vajon, mit ronthattak el ilyen rövid idő alatt? Majd az utolsó napon, jeladás nélkül lépett oda Andris.
– Szia, most indulsz haza, ugye? Add a kezed, elkísérlek!
A szokásoshoz képest, vérlázítóan későn ért haza. Már szinte teljesen besötétedett. El sem tudták képzelni, miért nem a szégyen ordít róla. Egy "bocsánat, elnézést", vagy gyors "sajnálom, többé nem fordul elő"-t sem mondott, csak irritáló vidámsággal ömlesztette a boldogságot.
– Hát ilyenek ezek a mai fiatalok, Balambér, szemtelenek és piszkok! Látod, ez a kis szemforgató is hogy tud örülni a bánatunknak…
Pedig Vicuska nem foglalkozott velük, sem bánatukkal, sem örömükkel, csak valami olyasmi dúlt benne, ami épp életkorához illett. Néhány nappal később, megérkezett szüleivel, két hetes utóvakációra távozott. A románc nem szakadt meg, Andris, érkező vonatukat, a szülők meglepetésére trombitával várta a peronon.
– Hát elkezdődött, kedves – mosolygott papa a mamára – kicsit jobban oda kell figyelnünk rá, mint eddig, pedig az ember azt hinné, minél kisebb a gyermek, annál több odafigyelést igényel. Emlékszel még?
– Emlékszem – mosolydult párja, és egy csillogásában mindenről visszaverődő, helyszíni csókkal nyugtázta lányuk kora felnőtt életének kezdetét.

Talán megszívelte a bús havasi kürtök völgyeket zengető visszhangját az az aranytyúk a bánya mélyén, mely valamikor, réges-régen kikáricsált belőle, s letelepedett a hegytetőn. Ha az öreg Ioane bácsi nem látja, és nem adja közhírré, tán sosem tudódik ki, és marad a kényszerű elválasztott kétoldali cölibátus, nemtől független változata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése